Kartskiss över stugbyn

Våra stugor

Stuga 01 Brisen

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 02 Nordosten

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 03 Stormen

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppen spis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 04 Sydosten

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppen spis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 05 Östan

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 06 Nordan

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 07 Nordvästen

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 08 Sydvästen

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 09 Västan

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 10 Sunnan

Destination: Rånö / Rånö

4-5 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 11 Linden

Destination: Rånö / Rånö

Stuga 14 Lönnen

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 15 Almen

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 16 Oxeln

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 17 Granen

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 18 Eken

Destination: Rånö / Rånö

6 bäddstuga om ca 28kvm.
Vackert belägen mot Mysingen.

Stuga 19 Furan

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 20 Björken

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 21 Aspen

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm med öppenspis.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 22 Häggen

Destination: Rånö / Rånö

2 bäddstuga om ca 20kvm med öppenspis
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 23 Hasseln

Destination: Rånö / Rånö

2 bäddstuga om ca 20kvm med öppenspis
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 24 Enen

Destination: Rånö / Rånö

2 bäddstuga om ca 20kvm med öppenspis
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 25 Vassen

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 26 Vågen

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 27 Tången

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 28 Snäckan

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 29 Bränningen

Destination: Rånö / Rånö

4 bäddstuga om ca 25kvm.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 31 Klippan

Destination: Rånö / Rånö

Djurfri 4 bäddstuga om ca 25kvm.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 33 Hamnen

Destination: Rånö / Rånö

Djurfri 4 bäddstuga om ca 25kvm.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.

Stuga 34 Bryggan

Destination: Rånö / Rånö

Djurfri 4 bäddstuga om ca 25kvm.
Vackert belägen med utsikt mot Mysingen.